CZ - SK
Herbacos Recordati s.r.o.

Informace pro pacienty BolestBolest

Bolest je jeden z nejtypičtějších příznaků onemocnění zánětu, úrazu, nádoru aj., jehož biologickým smyslem je upozornit na vznikající chorobu. Mechanismus vzniku bolesti není zcela jasný. Uplatňují se některé chemické látky dráždící nervy, které poté vedou podněty do určitých oblastí mozku. Kromě vlastního onemocnění orgánů může být bolest upravována ještě vlivy nervovými b. nejasného původu. Různý práh pro vnímání bolesti u různých lidí nebo u téže osoby v závislosti na jejím duševním rozpoložení, ztrátě vnímání bolesti, apod. Místo vnímání bolesti nemusí rovněž vždy odpovídat postiženému místu. Bolest může postiženého velmi sužovat a kruté bolesti např. po úrazu mohou přispívat k rozvoji šoku. Proto je důležité bolest tlumit léky – analgetiky. U některých stavů by této léčbě mělo předcházet poznání příčiny bolesti, např. bolesti břicha.