CZ - SK
Herbacos Recordati s.r.o.

Informace pro pacienty Nádor prostatyNádor prostaty

Prostata, nebo-li předstojná žláza, je součást mužského pohlavního ústrojí. Obepíná počátek močové trubice pod močovým měchýřem. Prostata je tvořena několika desítkami drobných žlázek, které ústí spolu s chámovodem a semennými váčky do močové trubice v její prostatické části. Mezi žlázkami je hladká svalovina, která se podílí na jejich vyprazdňování. Nervové zásobení pochází z pánevních sympatických pletení.

Nádor prostatyProstata produkuje sekret, který se vylučuje na začátku ejakulace a obsahuje látky nutné pro činnost spermií. Sekret obsahuje mj. zinek, kyselou fosfatázu, citronovou kyselinu, které lze stanovit v ejakulátu. V krvi se při diagnostice onemocnění prostaty stanovuje PSA (prostatický specifický antigen) a kyselá fosfatáza.

Benigní hyperplazie (zkr. BHP) je zbytnění prostaty, často, leč méně správně označované jako hypertrofie prostaty. BHP je časté onemocnění mužů ve vyšším věku. Příčina není zcela jasná, zřejmá je však souvislost s pohlavními hormony. Způsobuje obtíže s močením, zeslabení a zpomalení proudu moči, později i zadržování moči s možností vzniku a šíření močové infekce, která může poškodit ledviny. Léčí se konzervativně hormonálními přípravky – např. účinná látka finasterid nebo dutasterid, obtíže s močením upravují alfa-1 selektivní alfablokátory (např. tamsulosin nebo silodosin), operativně pak prostatektomií či dalšími metodami využívajícími např. tepelnou energii vysokofrekvenčního proudu či ultrazvuk. Jeden z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů představuje karcinom prostaty. Tento nádor mnohdy může být po poměrně dlouhou dobu klinicky němý a kontrolován hormonálními látkami, a to i v případě metastáz, které mohou být i prvním projevem nádoru. Jde zejména o osteolytické metastázy do kostí.