CZ - SK
Herbacos Recordati s.r.o.

Hlášení nežádoucích účinků - NONSTOP servisPokud máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním léčivého přípravku společnosti Herbacos Recordati s.r.o., kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Případně vyplňte a zašlete na adresu Nominované osoby PDF formulář a/nebo pomocí elektronického formuláře: "Hlášení podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčiva..." zašlete hlášení o nežádoucím účinku na Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze. Vaše informace o bezpečnosti a účinnosti našich léčivých přípravků jsou pro nás velmi důležité a předem Vám za ně děkujeme.


Kontaktní osoba pro hlášení nežádoucích účinků:

Kvalifikovaná osoba pro
farmakovigilanci (QPPhV)

Paola Pirovano
Recordati S.p.A.
Via Civitali 1, Milan, Italy

Nominovaná osoba pro
farmakovigilanci na národní úrovni

MVDr. Petr Šimerda
Herbacos Recordati s.r.o.
Generála Svobody 335
533 51 Pardubice
mobil: +420 721 211 559
email: farmakovigilance@recordati.cz

Zástupce nominované
osoby

Vojtěch Vejvoda
Herbacos Recordati s.r.o.
Generála Svobody 335
533 51 Pardubice
mobil: +420 734 328 049
email: farmakovigilance@recordati.cz

Informační medicínský
servis

V případě dotazu nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese:
email: farmakovigilance@recordati.cz