CZ - SK
Herbacos Recordati s.r.o.

Informace pro pacienty Vaginální infekceVulvovaginální dyskomfort

Vulvovaginální dyskomfort můžeme definovat jako akutní, dlouhodobé nebo opakované subjektivně pociťované nepohodlí (dyskomfort) ženy v genitální oblasti, doprovázené variabilním klinickým obrazem, který nemusí odpovídat rozsahu a intenzitě subjektivních příznaků. Příčiny vulvovaginálního dyskomfortu jsou nejčastěji mikrobiálního původu, ale mohou se na nich podílet i faktory nemikrobiální.

Vulvovaginální dyskomfort se nejčastěji projevuje svěděním a/nebo pálením a/nebo výtokem. V současné době představuje nejčastější důvod návštěvy gynekologické ambulance. Vedle pacientek s náhle vzniklými problémy se stále častěji setkáváme také se ženami, u kterých se tyto obtíže objevují opakovaně. Podle internetových serverů je tato problematika jednou z nejsledovanějších a frustrace postižených je mnohdy alarmující.

Za majoritního vyvolatele vuvlovaginálního dyskomfortu jsou na začátku třetího tisíciletí považovány kvasinky a s tím souvisí i bezprecedentní nadužívání antimykotik. Vulvovaginální dyskomfort však může mít rozmanitou etiologii a je nutné počítat i s neinfekčními příčinami.