Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění). V případě, že tomu tak není, je si tato vstupující osoba vědoma rizik spojených s chybným vyhodnocením tvrzení uvedených v reklamě.

CZ - SK
Herbacos Recordati s.r.o.

Produkty Léčivé přípravky na předpisBetaloc® ZOK 25 mg

SPC a PILLéčba hypertenze, anginy pectoris, ICHS, poruch srdečního rytmu a profylaxe migrény.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® ZOK 25 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je lék k vnitřnímu užití. Metoprololi succinas 23,75 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

SPC Datum revize textu: 15. 03. 2021

Betaloc® ZOK 50 mg

SPC a PILLéčba hypertenze, anginy pectoris, ICHS, poruch srdečního rytmu a profylaxe migrény.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® ZOK 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je lék k vnitřnímu užití. Metoprololi succinas 47,5 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

SPC Datum revize textu: 15. 03. 2021

Betaloc® ZOK 100 mg

SPC a PILLéčba hypertenze, anginy pectoris, ICHS, poruch srdečního rytmu a profylaxe migrény.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® ZOK 100 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je lék k vnitřnímu užití. Metoprololi succinas 95 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

SPC Datum revize textu: 15. 03. 2021

Betaloc® ZOK 200 mg

SPC a PILLéčba hypertenze, anginy pectoris, ICHS, poruch srdečního rytmu a profylaxe migrény.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® ZOK 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je lék k vnitřnímu užití. Metoprololi succinas 190 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

SPC Datum revize textu: 15. 03. 2021

Betaloc® SR 200 mg

SPC a PILLéčba hypertenze, anginy pectoris a poruch srdečního rytmu.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® SR 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je lék k vnitřnímu užití. Metoprololi tartras 200mg 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

SPC Datum revize textu: 15. 03. 2021

Betaloc® 1 mg/ml

SPC a PILLéčba tachyarytmií a akutního infarktu myokardu.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® 1 mg/ml injekční roztok je lék na intravenózní podání. Metoprololi tartras 1 mg v 1 ml. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

SPC Datum revize textu: 15. 03. 2021

LERPIN® 10

SPC a PILBlokátor kalciových kanalů, je indikován k léčbě dospělých s mírně až středně závažnou esenciální hypertenzí.
SPC a PIL...

Informace o produktu

LERPIN® 10 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. Lercanidipini hydrochloridum 10 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 24. 06. 2021

LERPIN® 20

SPC a PILBlokátor kalciových kanalů, je indikován k léčbě dospělých s mírně až středně závažnou esenciální hypertenzí.
SPC a PIL...

Informace o produktu

LERPIN® 20 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. Lercanidipini hydrochloridum 20 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 24. 06. 2021

LOMEXIN® 20MG/G VAG CRM 78G

SPC a PILKvasinkový zánět pochvy a zevních rodidel. Smíšené infekce s grampozitivními bakteriemi. Přípravek je indikován pro dospívající dívky...
SPC a PIL...

Informace o produktu

Přípravek je indikován pro dospívající dívky starší 16 let a dospělé ženy.

LOMEXIN® 20 mg/g vaginální krém je lék na vaginální podání. 20 mg fentikonazol-nitrátu v 1 g krému. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 10. 08. 2023

LOMEXIN® 600MG VAG CPS MOL

SPC a PILKvasinkový zánět pochvy a zevních rodidel. Smíšené infekce s grampozitivními bakteriemi. Přípravek je indikován pro dospívající dívky...
SPC a PIL...

Informace o produktu

Přípravek je indikován pro dospívající dívky starší 16 let a dospělé ženy.

LOMEXIN® 600 mg měkké vaginální tobolky je lék na vaginální podání. 600 mg fentikonazol-nitrátu v 1 tobolce. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 10. 08. 2023

Mictonorm® 15 mg

SPC a PILSymptomatická léčba močové inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a imperativního nutkání k močení.
SPC a PIL...

Informace o produktu

MICTONORM® 15 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. Propiverini hydrochloridum 15 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 24. 10. 2019

Mictonorm Uno® 30 mg

SPC a PILSymptomatická léčba močové inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a imperativního nutkání k močení.
SPC a PIL...

Informace o produktu

MICTONORM® UNO 30 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním je lék k vnitřnímu užití. Propiverini hydrochloridum 30 mg v 1 tobolce. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 13. 02. 2020

Mictonorm Uno® 45 mg

SPC a PILSymptomatická léčba močové inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a imperativního nutkání k močení.
SPC a PIL...

Informace o produktu

MICTONORM® UNO 45 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním je lék k vnitřnímu užití. Propiverini hydrochloridum 45 mg v 1 tobolce. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 13. 02. 2020

Mictonetten® 5 mg

SPC a PILSymptomatická léčba močové inkontinence, nutkání k močení a zvýšené frekvence močení u pacientů, kteří trpí buď hyperaktivním...
SPC a PIL...

Informace o produktu

...močovým měchýřem nebo neurogenní hyperaktivitou detrusoru v důsledku poranění míchy, např. paraparézy či meningeální léze.

MICTONETTEN® 5 mg obalené tablety je lék k vnitřnímu užití. Propiverini hydrochloridum 5 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 09. 05. 2018

PIVINORM® 200 mg

SPC a PILNekomplikované infekce dolních močových cest vyvolané patogeny citlivými na mecilinam.
SPC a PIL...

Informace o produktu

PIVINORM® 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. 200 mg pivmecilinam-hydrochloridu v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 27. 06. 2023

UROREC® 4 mg

SPC a PILLéčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP) u dospělých mužů.
SPC a PIL...

Informace o produktu

UROREC® 4 mg tvrdé tobolky je lék k vnitřnímu užití. Silodosinum 4 mg v 1 tobolce. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 06/2019

UROREC® 8 mg

SPC a PILLéčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP) u dospělých mužů.
SPC a PIL...

Informace o produktu

UROREC® 8 mg tvrdé tobolky je lék k vnitřnímu užití. Silodosinum 8 mg v 1 tobolce. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 06/2019

VERAL® 50 mg

SPC a PILK léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních jako jsou revmatoidní artritida,...
SPC a PIL...

Informace o produktu

...dnavá artropatie hlavně při akutní atace, polymyozitida a dermatomyozitida, polymyalgia rheumatica, systémový lupus erythematodes, ankylozující spondylartritida, osteoartróza periferních kloubů.

VERAL® 50 mg enterosolventní tablety je lék k vnitřnímu užití. Diclofenacum natricum 50 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 3. 11. 2022

VERAL® RETARD 75 MG

SPC a PILK léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních jako jsou revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, psoriatická artritida, dnavá artropatie hlavně při akutní atace, polymyozitida a dermatomyozitida, polymyalgia rheumatica, systémový lupus erythematodes, ankylozující spondylartritida, osteoartróza periferních kloubů.
SPC a PIL...

Informace o produktu

VERAL® RETARD 75 mg tablety s řízeným uvolňováním je lék k vnitřnímu užití. Diclofenacum natricum 75 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 3. 11. 2022

VERAL® RETARD 100 MG

SPC a PILK léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních jako jsou revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, psoriatická artritida, dnavá artropatie hlavně při akutní atace, polymyozitida a dermatomyozitida, polymyalgia rheumatica, systémový lupus erythematodes, ankylozující spondylartritida, osteoartróza periferních kloubů.
SPC a PIL...

Informace o produktu

VERAL® RETARD 100 mg tablety s řízeným uvolňováním je lék k vnitřnímu užití. Diclofenacum natricum 100 mg v 1 tabletě. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete zde: SPC a PIL

Datum revize textu: 3. 11. 2022